សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
តើមានកម្មវត្ថុអ្វី (រឿងអ្វីទេ) ដែលត្រូវបានគេហាមមិនឲ្យចូលរួមបញ្ចេញមិតិជាសាធារណះនោះ? តើអជ្ញាធរត្រូវតែទទួលបដ្ឋនាលិខិត (លិខិត/ពាក្យស្នើសុំ)ដែរឬទេ? តើបទប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈច្រើនកើតនៅពេលណា? ប្រសិនបើខ្ញុំសរសេរក្នុងគេហទំព័រ Facebook ថា៖ ការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់មិនមានភាពជឿនលឿន។ តើនឹងអាចជា “បទបរិហារកេរិ៍្ដដែរឬទេ”?​ តើអ្វីទៅជាបទ បរិហារកេរ្តិ៍? តើ​គ្រប់​ការ​បរិហារ​កេរ្តិ៍​សុទ្ទ​តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តន្ទា​ទោសទាំង​អស់​ដែរ​ឬ​ទេ​? តើ​​​អ្វី​ទៅ​ដែល​ហៅ​ថា​ “​សុទ្ធ​ចិត្ត​”​? តើ​ពាក្យ​ពិត​ជា​បទ​ប​រិ​ហារ​កេ​រ្តិ៍​ដែរ​ឬ​ទេ​?​ ចុះ​ ​​​​​តើ​ការ​និ​យា​យ​ឬ​ស​រ​សេរ​សំ​ដែង​ម​តិ​ជា​បទ​បរិ​ហារ​កេរ្តិ៍​ដែល​ត្រូវ​ផ្តន្ទា​ទោស​ដែរ​ឬ​ទេ​?​