វេទិកាពិភាក្សា


ប្រធានបទ: តើ​​ប្រ​ព័ន្ធ​អ៊ីន​ធើ​ណែត និង​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់​ទំនង​សង្គម​ ដូច​ជា​ហ្វេស​បុក ធ្វីត​ទ័រ​​សព្វ​ថ្ងៃ​បាន​ផ្លាស់​ផ្នត់​គំនិត​យុវ​ជន​បែប​ណា​ខ្លះ​ក្នុង​បញ្ហា​សង្គម​ជាតិ​? តើ​រដ្ឋា​ភិបាល​គួរ​មាន​វិធាន​ការ​បែប​ណា​ក្នុង​ការ​លើក​កំពស់​សេរី​ភាព​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​តាម​ប្រព័ន្ធទំនាក់​ទំនង​​សង្គម​?


មតិ:-------------------------------------------------បញ្ចេញមតិ--------------------------------------------------

ជ្រើសយករូបរបស់អ្នក(យក រឺមិនយកក៏បាន)

ឈ្មោះ (បំពេញ រឺមិនបំពេញក៏បាន):


មកពី ​ (បំពេញ រឺមិនបំពេញក៏បាន):


អ៊ីម៉ែល ​ (បំពេញ):


មតិ (ត្រូវតែបំពេញ):សូមបំពេញប្រអប់ពីអក្សរខាងលើ (ត្រូវតែបំពេញ):ចំណាំ៖

ខ្លឹមសារអត្ថបទ ឬការអត្ថាធិប្បាយ ឬបទពិព៌ណនាខ្លីៗ ដែលជាការបញ្ចេញទស្សនៈ មតិយោបល់ ​របស់​លោក​/​អ្នក​៖ ​
• ត្រូវមានមូលដ្ឋាន និងប្រភពច្បាស់លាស់
• មិនមានលក្ខណៈ ញ៉ុះញ៉ង់
• ការបញ្ចេញមតិយោបល់ ត្រូវប្រើពាក្យពេចន៍សមរម្យ ជៀសវាងការជេរប្រមាថ
• ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ សំដៅការទិតៀនដើម្បីស្ថាបនា
• មិនប៉ះពាល់ដល់កិត្យានុភាពព្រះមហាក្សត្រ