វេទិកាពិភាក្សា


ប្រធានបទ: តើ​ការ​ចាប់​ខ្លួន​តំណាង​រាស្ត្រ អ៊ុំ សំអាន ត្រឹម​ត្រូវ​ដែរ ឬទេ?


មតិ:-------------------------------------------------បញ្ចេញមតិ--------------------------------------------------

ជ្រើសយករូបរបស់អ្នក(យក រឺមិនយកក៏បាន)

ឈ្មោះ (បំពេញ រឺមិនបំពេញក៏បាន):


មកពី ​ (បំពេញ រឺមិនបំពេញក៏បាន):


អ៊ីម៉ែល ​ (បំពេញ):


មតិ (ត្រូវតែបំពេញ):សូមបំពេញប្រអប់ពីអក្សរខាងលើ (ត្រូវតែបំពេញ):ចំណាំ៖

ខ្លឹមសារអត្ថបទ ឬការអត្ថាធិប្បាយ ឬបទពិព៌ណនាខ្លីៗ ដែលជាការបញ្ចេញទស្សនៈ មតិយោបល់ ​របស់​លោក​/​អ្នក​៖ ​
• ត្រូវមានមូលដ្ឋាន និងប្រភពច្បាស់លាស់
• មិនមានលក្ខណៈ ញ៉ុះញ៉ង់
• ការបញ្ចេញមតិយោបល់ ត្រូវប្រើពាក្យពេចន៍សមរម្យ ជៀសវាងការជេរប្រមាថ
• ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ សំដៅការទិតៀនដើម្បីស្ថាបនា
• មិនប៉ះពាល់ដល់កិត្យានុភាពព្រះមហាក្សត្រ